Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Bouwkundige vooropname

Een bouwkundige vooropname van de onderhoudstoestand van een pand ofwel 0-meting genoemd, vindt plaats nabij werkzaamheden waar trillingen worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door het inslaan van heipalen, damwanden, riolering vernieuwen of zwaar vrachtverkeer in verband met nieuwbouw werkzaamheden. Een onmisbaar instrument om onnodige schademeldingen te voorkomen.

Wat mag u verwachten?

Een pand wordt zowel vanbinnen als vanbuiten gecontroleerd op bouwkundige staat/onderhoudstoestand. Een volledige controle op gebreken zoals bijvoorbeeld bestaande of nieuwe lekkages, verzakkingen/deformaties (scheuren) en alle andere zaken die een bewoner van een belendend pand zou kunnen declareren. Zo ontstaat een bouwkundig rapport waarin de algehele onderhoudstoestand en eventuele relevante gebreken in kaart worden gebracht en benoemd.

Het resultaat

Het bouwtechnische rapport zorgt voor duidelijk bewijsmateriaal waardoor een objectieve beoordeling kan plaatsvinden. Na deze 0-meting of bouwkundige vooropname heeft u met het bouwtechnisch rapport een waterdichte vastlegging in handen om te voorkomen dat er schade geclaimd gaat worden die al voordat het bouwproject van start ging is ontstaan.

Mooi meegenomen

Hiernaast beperkt een bouwkundige vooropname een eventuele schademelding. Eventuele bezorgdheid en weerstand bij omwonenden worden hierdoor al op voorhand weggenomen.

Heeft u vragen? Neemt u contact met mij op? Ik ben u graag van dienst.  

 

 

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie