Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Hoogtemetingen

Van der Avoird opname en taxaties is u graag van dienst met hoogtemetingen. Hoogtemetingen zijn raadzaam als zich werkzaamheden in de grond, grondverzet of het onttrekken van grondwater voordoen. Door de aard van deze werkzaamheden zijn mogelijk zettingen te verwachten in gebouwen of objecten doordat de ondergrond in de omgeving van de werkzaamheden in beweging komt. Na een secure hoogtemeting kunnen werkzaamheden tijdens de realisatie worden gemonitord.

De meest gebruikte tools
Zettings- en/of hoogtemetingen zijn de meest gebruikte tools. Met zeer nauwkeurige apparatuur wordt de hoogte van een object vastgelegd. Op deze manier kan een beeld worden gemaakt van de eventuele verzakking die optreedt naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden of zettingsverloop (in x-, y-, en/of z-richting) in de omgeving. 

Nauwkeurige meetresultaten
Bij Van der Avoird opname en taxaties kunt u erop rekenen dat deze meetresultaten worden getoetst en vereffend en de meest nauwkeurige meetresultaten worden gerapporteerd.  

Herhalingsmetingen zorgen ervoor dat tijdens de werkzaamheden kan worden gemonitord of een constructie verzakt, hoeveel deze verzakt en hoe snel dat gaat. 
Meer weten? Neemt u gerust contact met ons op.

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie