Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Meerjaren onderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een must voor vastgoedeigenaren van zowel bedrijfspanden als panden voor bewoning door particulieren en voor VvE’s. Hiermee beschikt u over een planning met betrekking tot de in kaart gebrachte onderhoudswerkzaamheden. Zo voorkomt u mogelijke financiële risico’s en wordt onnodige waardedaling van vastgoed voorkomen. 

Wat brengen we in kaart
Zowel voor binnen- als de buitenkant van een pand kan een MJOP worden opgenomen. Afhankelijk van binnen- of buitenzijde worden onderhoudswerkzaamheden in kaart gebracht. Hierbij wordt aan alles gedacht van het schoonmaken van goten tot schilderwerk, maar ook het onderhoud van gevelkozijnen, daken, dakgoten enz. worden meegenomen. 

Een duidelijk overzicht
Met dit heldere overzicht heeft u een duidelijk plan met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden en welke kosten hiermee gepaard zullen gaan. Zo kunt u vaststellen waarmee u rekening moet houden voor uw reservefonds/hoogte van uw reserveringen zodat (noodzakelijk) onderhoud kan worden uitgevoerd. Een wettelijke reservering zal voor VvE’s vanuit de overheid verplicht worden gesteld (verwachte ingangsdatum medio 2018). Zo wordt verduurzaming van gebouwen gestimuleerd.

De planning 
De duur van de meerjarenonderhoudsplanning kan geheel worden afgestemd op uw wensen en worden uitgevoerd voor de duur van bijvoorbeeld tien, twintig, of dertig jaar. Precies zoals u wenst. Wilt u meer weten over onze werkwijze of tarieven? Neem direct contact op met Joop van der Avoird voor een persoonlijk gesprek.  

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie