Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Risico-inventarisatieplannen

Risico inventarisatie plan
Hoe groot is daadwerkelijk een risicozone rondom bouw- en/of sloopwerkzaamheden grondwerkzaamheden en /of grondwateronttrekking? Tijdens een risico-inventarisatie worden bebouwing, of andere objecten en infrastructuur, die risico lopen op schade of hinder ten gevolge van bouw- en/of sloopwerkzaamheden, grondwerkzaamheden of grondwaterontrekking, geïnventariseerd.

Aan de hand van onze ervaring worden de werkzaamheden en de omgeving beschouwd. De beschouwing van de werkzaamheden in combinatie met de beschouwde omgeving resulteert in een opsomming van risicovolle objecten met de daarbij behorende maatregelen.


De maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s te beheersen worden in een aanvullend monitoringsplan beschreven. Voorspellingen/predicties van deformaties/zettingen, trillingen, en geluidniveaus kunnen indien gewenst onderdeel uitmaken van de risico-inventarisatie.

 

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie