Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Taxaties

Verzekeringstaxaties conform artikel 7:960 wetboek:

Een verzekering voor uw gebouwen en bedrijfsinventaris om uw eigendommen te beschermen is vanzelfsprekend. Maar hoe weet u nou precies of uw eigendommen niet onder- of oververzekerd zijn? Vervelende discussies kunnen ontstaan na schade als u de waarde van uw bedrijfseigendommen niet professioneel vastlegt. Met een professioneel en betrouwbaar taxatierapport heeft u een sterke uitgangspositie als er zich onverhoopt toch schade voordoet.

Wist u dat er nog regelmatig 35% te veel premie wordt betaald?

Voorkom onnodig te veel betaalde premie voor over- maar zeker ook onderverzekeren. U moet er immers niet aan denken dat uw vermogen niet voldoende beschermd is en daardoor de waarde (waarop u rekent) daalt, of dat de continuïteit van uw bedrijf op het spel komt te staan na een schademelding? 

Wat mag u van ons verwachten?

De waarde van uw vastgoed of inventaris wordt professioneel en nauwkeurig vastgelegd in en opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW. Dit taxatierapport is bindend en wordt aangetekend in de verzekeringspolis, zo heeft u de zekerheid van optimale dekking.

De voordelen op een rijtje:

- Voorkom onder- en oververzekering

- Vermogensbescherming

- Waarborging bedrijfscontinuïteit

- Het juiste bedrag uitgekeerd bij schade

Hertaxaties

Een taxatierapport voor verzekeringsdoeleinden heeft een beperkte geldigheidsduur. Dit is polis of gerechtelijk technisch zo geregeld. Voor gebouwen betreft dit 6 jaar voor inventaris 3 jaar. Het is daarom belangrijk op periodieke basis een hertaxatie te laten uitvoeren.

Vragen? Bel Van der Avoird opname en taxaties!

 

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie