Van der Avoird - Opname en Taxatie

 Opname en Taxatie 


  06 2866 7687

Trillingsmetingen

Ook voor trillingsmetingen kunt u terecht bij Van der Avoird opname en taxaties. Hiermee wordt de invloed van trillingen inzichtelijk gemaakt die ontstaan door werkzaamheden die in de (directe) omgeving van gebouwen/objecten plaatsvinden. Werkzaamheden waarbij trillingen kunnen voorkomen zijn o.a. sloopwerk, heien, funderingswerkzaamheden en het in-en uit trillen van damwanden. Maar ook trillingen door dagelijks verkeer, bouwverkeer, verkeersdrempels en machines kunnen worden gemeten. In een rapportage worden de mogelijke invloeden vastgelegd.

Wat wordt er gemeten

Meetresultaten worden verkregen door de waardes van een gebouw, de trillingsbron(nen) en het aantal meetsystemen die worden ingezet vast te leggen. Zo kan worden gekeken of de hoeveelheid trillingen voldoet aan geldende eisen en/of om schaderisico’s te beperken of voorkomen door een zorgvuldig monitoringsplan.

Daarom voeren we onderstaande metingen uit:

 

- Schade aan gebouwen:                       SBR-richtlijn A

- Hinder voor personen in gebouwen:   SBR-richtlijn B

- Storing aan apparatuur:                       SBR-richtlijn C

Wat is het resultaat?

Met een helder rapport volgens bovenstaande SBR-richtlijnen heeft u een overzicht om de invloed van trillingen te inventariseren en te beoordelen. Op basis van predictie kan tijdig worden gereageerd op zowel budgetbeheersing als de voortgang en kwaliteit van het bouwproces.

Naast trillingen kan Van der Avoird opname en taxaties ook geluid en zettingen professioneel laten meten. Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op voor een persoonlijk gesprek. Joop van der Avoird is u graag van dienst.

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de grondslag van een vaste taxatie?

Per 1 januari 2006 is het Nieuwe Verzekeringsrecht ingevoerd. Dit nieuwe verzekeringsrecht is als titel 17 toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en vervangt het verzekeringsrecht uit het Wetboek van Koophandel. Hiermee is het uit 1838 stam...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Wij helpen u verder dan alleen te waarschuwen. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering ...

Van Der Avoird - Opname en Taxatie

Wat is een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname is het vastleggen van de bouwkundige staat van objecten voorafgaand aan (risicovolle) werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan: heiwerkzaamheden, in- en uittrillen van damwandplanken, grondwateronttrekking, bodemsaneringen...

Wil je op de hoogte blijven van jouw opdracht en je documenten eenvoudig inzien?
Blijf op de hoogte!

 
Algemene voorwaarden · Disclaimer

© 2016 · Van der Avoird Opname & Taxatie